MUDr. Michaela Svobodová - výživová poradkyně

Význam spánku

Jednoduše by se dalo říci – kdo v noci nespí, spánek a jeho vliv na hubnutímá dostatek příležitostí k tomu, aby vyprázdnil spíž nebo ledničku....

 ...tak jednoduché to samozřejmě není.

U někoho to platit může, u většiny lidí ale půjde o složitější poruchu, která se řídí především uvolňováním různých hormonů v těle. Za prvé jde o růstový hormon, který se vyplavuje ve večerních hodinách. Tento hormon slouží u dětí k jejich správnému růstu, u dospělých má na starost dokonalé zpracování živin z potravy. Nedostatek spánku nebo ponocování zabraňuje jeho vylučování, živiny nejsou dostatečně spáleny a tělo si vytváří tukové zásoby.

Další hormony , který ovlivňuje výskyt obezity je orexin, grelin a leptin. Při nevyspání stoupá v těle hladina grelinu a ten poté zvyšuje chuť k jídlu, zatímco hladiny leptinu klesají. A právě leptin příjem potravy naopak potlačuje.

Nedostatek spánku může vést ke snížení tolerance glukózy, což může vyvolat vznik cukrovky 2.typu. A tento druh cukrovky, jak je známo, jde ruku v ruce se zvýšeným množstvím tuku v těle.

Ze všech těchto důvodů je chronický nedostatek spánku považován za jednu z příčin, proč celosvětově narůstá výskyt obezity. Jedna z amerických studií poukazuje na to, že vztah mezi spánkem a obezitou vzniká již v dětském věku. Ukazuje se, že časnější uléhání k spánku, pozdější vstávání a pozdější začátek školního vyučování může velmi významně snížit sklony k obezitě. Průkazné snížení rizika obezity přináší už prodloužení spánku o jednu hodinu denně. Pozdější uléhání se jeví z hlediska obezity jako nejrizikovější u dětí ve věku od 3 do 8 let.

Pokud bychom tedy jednoduše shrnuli: Kromě pravidelného cvičení, vyvážené pestré stravy pomůže k hubnutí také dostatek kvalitního spánku!