MUDr. Michaela Svobodová - výživová poradkyně

Pití a pitný režim

Důležitost pitného režimu
Ne nadarmo se říká, že voda je základem našeho života. Málokdo si uvědomí, že voda tvoří 60 - 70 % našeho těla, to znamená, že člověk, který váží okolo 70 kg, má v sobě 40 - 50 litrů vody. Přes toto množství jsme však na ztrátu vody velice citliví a její nedostatek je pro organismus daleko nebezpečnější než nedostatek potravin. Prvním ukazatelem nedostatku tekutin je pocit žízně, který se dostavuje již při ztrátě tekutin v objemu 2 % hmotnosti organizmu, větší ztráty vody vedou k poklesu fyzické i psychické výkonnosti, pocitu slabosti, nevolnosti až křečím.

Chronický (dlouhodobý) nedostatek tekutin má za následek pocit únavy, pokles výkonnosti a větší pravděpodobnost vzniku ledvinových kamenů. V tukové tkáni se v průběhu přibírání na váze po celá léta kumulují určité toxické látky z potravin a životního prostředí vůbec. V procesu hubnutí dochází k odbourávání tukové tkáně, kapénky tuku přechází z tukových buněk do krve a odtud musí být vyloučeny (přes ledviny) pryč z těla. S nimi se do krve dostávají i zmíněné toxické látky, které potřebují k vyloučení též dostatek tekutin. Průběh redukčního režimu je při nedostatku tekutin subjektivně hůře vnímán, zhoršuje se zácpa, stárne pokožka.

Hubnutí není omezování vody
Obézní lidé mají často zvýšené množství tělesné vody. Příčinou je poměrně složitý jev, zvaný inzulinorezistence: obezita je spojena s vyšší hladinou inzulinu v krvi, což mimo jiné způsobuje větší míru zachytávání sodíku ledvinami, a v důsledku toho i zadržování vody. Tukové buňky přitom obsahují jen málo vody,ovšem tuková tkáň je bohatě prokrvena.
Při podstatném omezení stravy dochází u všech lidí ke snížení inzulinu v krvi. U obézních, kteří mají inzulin velmi vysoký, dojde útlumem výše popsaného mechanizmu k vyloučení většího množství sodíku a zvýšené tvorbě moči. Nápadné to je u těžce obézních, kdy po zahájení redukčního stravování může hmotnost klesnout o mnoho kilogramů za týden. Kolísaní hmotnosti v závislosti na množství vody v těle také pozorují některé ženy během menstruačního cyklu – na jeho konci zadržují vodu a nástup menses se ohlašuje vydatným močením. Při změnách tělesné hmotnosti musíme tedy rozlišovat, zda jde o úbytek tukové tkáně, o který nám jde nebo zda je pokles váhy dán pouze vyloučením zadržované vody. Rozhodně nelze hubnout omezováním tekutin.

Jaké množství vypít
Příjem tekutin by neměl klesnout pod 2 litry denně, v horkých dnech a při větší fyzické aktivitě (sportu i namáhavé práci) je potřeba pít ještě více, ideální je, tekutiny doplňovat plynule po celý den. Příjem tekutin se nerovná pouhé pití nápojů – hodně tekutiny obsahuje též ovoce, méně zelenina, voda je také v mléčných výrobcích . Zamyslete se nad tím, kolik tekutin denně přijímáte a většinou zjistíte, že pijete velmi málo, protože tělo již přestalo potřebu pít signalizovat. Nařiďte si pro začátek např. mobil, aby Vám mnohokrát za den připomněl pitný režim, nebo si vezměte do práce 1 ½ litrovou láhev s oblíbeným nápojem, abyste měli přehled o přijatém množství tekutin. Příjem tekutin by měl být plynulý v průběhu dne a základem by měla být voda. Domněnka, že v zaměstnání stačí vypít několik šálků kávy a potom vše dohnat večer, je mylná a nebezpečná.