MUDr. Michaela Svobodová - výživová poradkyně

Body Mass Index (BMI)

K tomu aby se zjistilo, zda - li je tělesná hmotnost v normě či člověk začíná trpět nadváhou nebo dokonce obezitou se využívá tzv. BMI.

Vypočte se tak, že tělesná výška v metrech umocní na druhou a tímto číslem se pak vydělí hmotnost v kilogramech.

BMI = Váha (v kg) / (výška (v m)* výška (v m))

Níže jsou uvedeny jednotlivé stupně BMI, podle nichž můžeme určit aktuální stav jedince.

 

Nutno poznamenat, že hodnotu BMI je vždy brát s rezervou a je potřeba se na člověka podívat komplexně. Hlavně u mužů je vídána vyšší hodnota BMI, aniž by jim hrozila nadváha nebo dokonce obezita. Je to z toho důvodu, že muži, hlavně pokud pravidelně sportují, mají vyšší podíl svaloviny a jak je známo, svaly jsou těžší než tuk, takže v konečném důsledku svaly mohou za vyšší hodnotu BMI. Dva lidé při naprosto shodné hodnotě BMI mohou mít odlišný podíl tuků a svalů a tím pádem i odlišnou prognózu z hlediska výskytu nadváhy, obezity a komplikací s tím spojených.

Proto je potřeba brát v úvahu více hodnot a parametrů - kromě hmotnosti samotné a hodnoty BMI, také procento tuků a svaloviny (zjištěných na bioimpedanční váze), obvod kolem břicha, pasu a boků, poměr boky-pas (tzv. WHR ratio) a vždy tato jednotlivá čísla hodnotit komplexně a dívat se i na jejich dynamiku v čase.